За нас

Център за професионално обучение – ЦПО Дежа вю е създаден през 2012 г. и е сeртифициран от Национална агенция за професионално обучение и образование и акредитиран от Министерството на образованието и науката на Р. България, за провеждане на международно признати професионални курсове по класически и лечебен масаж, спа масажи и терапии, професионална ароматерапия и ароматерапевтична козметика, традиционни източни методи на лечение, ,вендузотерапия, фризьорство ,професионална козметика, грим, маникюр и педикюр. В учебният процес са ангажирани висококвалифицирани преподаватели от професионални училища, медицински колежи и университети, което гарантира високото ниво на обучение. Центърът издава, на успешно завършилите, сeртификати и удостоверения, които им дават право да кандидатстват за работа в страната и чужбина. За желаещите да работят извън страната – Europass приложение. Тъй като сме  съпричастни с Вашата ангажираност, ние Ви предлагаме по-разчупени и не толкова обременяващи схеми на обучение.

ЦПО„ Дежа вю” е с основна насока на действие: професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането и посредничеството при търсене и намиране на работа.

Нашата цел е да постигаме качествено професионално обучение, което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на образователните и на обучаващите институции, на работодателите, на синдикатите.

Нашата мисия е да осъществяваме дейността си в насока на обучението и професионалната квалификация на безработни лица, служители на организации, нуждаещи се от повишаване нивото на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика.

В основата на потенциала на фирмата е опита на собствениците и служителите, придобит в продължение на многогодишната им работа, свързана с обучението, квалификацията и преквалификацията на младежи и възрастни.

Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността ние се ориентираме към перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са от изключителна важност за бъдещето на икономиката.

Нашата визия за бъдещето. Развитието на фирмата като съвременна модерна институция от европейски тип, която чрез средствата на научно-техническия прогрес и използвайки човешкия потенциал развива концепция за професионално обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.